top of page

Pierwszy sejm w Łęczycy w 1180 roku, wg Jana Matejki

The_First_Sejm_1182.jpg

Od uchwalenia ustawy Nihil Novi w roku 1505 Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce, zaś posłowie jego członkami i przedstawicielami ludu Polskiego, to na ich barkach spoczywają obowiązki zarządzania krajem, oraz dbania o demokrację, prawo, oraz sprawiedliwość w państwie.

24. 10. 2019 roku w gmachu Sejmu wręczono posłom IX kadencji zaświadczenia o wyborze. Podczas uroczystości Wiesław Kozielewicz pogratulował posłom zwycięstwa w wyborach. Przypomniał też słowa, wypowiedziane w Sejmie w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II.

"Chciałbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życie publiczne, by nie szczędziły sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu, jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego - podkreślił Wiesław Kozielewicz"


 

Obecny Sejm

Zgromadzenie_posłów_i_senatorów_22_grudn
bottom of page