top of page
z19138170V,Elzbieta-Duda.jpg

Tomasz Małodobry: Za nami Pani pierwsze 4 lata w ławach sejmowych, dała się Pani poznać jako posłanka bardzo aktywna. Jest Pani zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Wiceprzewodniczącą zespołu parlamentarnego ds. zwalczania przestępstw gospodarczych i lichwy.  

Elżbieta Duda: To były trudne lata, ale przyniosły piękne owoce dla Polski i Polaków. Lata zmagania się z przeciwnościami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Jednak w ciągu tego czasu udało się zrobić wiele dobrego. Wybraliśmy drogę trudną ale gwarantującą wiarygodność. Przede wszystkim przywróciliśmy wiarę w polskie państwo i godność polskim rodzinom.

Rodzina i praca to wartości nadrzędne stanowiące fundament społeczeństwa. To wartości będące kamieniem węgielnym na którym budujemy wspólnotę. Kiedy mówimy o polityce rodzinnej, senioralnej, zmianach na rynku pracy, czy polityce wobec osób niepełnosprawnych, o szansach osób do tej pory nierzadko spychanych na margines, mówimy o społecznej solidarności. To był maksymalnie wykorzystany czas reform.

W ostatnim czasie podczas prac Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się głosowanie o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Należy zaznaczyć, że to jest początek kompleksowego wsparcia dla najbardziej pokrzywdzonych przez los i ma charakter systemowy, nie jednorazowy. Dotychczas wprowadziliśmy szereg programów, które mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Tą ustawą przyznaliśmy 500 zł świadczenia dla osób powyżej 18. roku życia  posiadających orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które ze środków publicznych otrzymują świadczenie nie wyższe niż 1600 zł. Wsparcie otrzyma 800 tys. osób na łączną kwotę 4,5 mld złotych. To jest najsłabsza grupa osób niepełnosprawnych, która wymaga szczególnej troski, opieki i wsparcia ze strony społeczeństwa i państwa.

Dzięki uszczelnieniu poboru podatku VAT na początku kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj mamy kilka bardzo ważnych społecznych programów min. Emerytura Plus. Rodzina 500 Plus, czy PIT „0” dla Młodych. Jak Pani Poseł ocenia wpływ takiej polityki społecznej na małopolski region? 

Umowa społeczna, która została wypełniona jako pierwsza to przywrócenie wieku emerytalnego. Umożliwiła każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Rewolucyjny program Rodzina 500 Plus jest pierwszym w historii  programem dzięki któremu znacząco spadło ubóstwo, diametralnie poprawiła się jakość życia i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ale polityka społeczna to również programy senioralne, które są odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia seniorów, ale także wykorzystanie potencjału i doświadczenia osób starszych.

Nie zapominamy również o młodych. Z tą myślą powstał program PIT „0”. Osoby do 26. roku życia będą zwolnione z podatku. Ułatwi to młodym ludziom rozpocząć karierę zawodową, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia i  zachęci do podejmowania pracy w Polsce. Rozpędzona gospodarka sprawiła, że bezrobocie znajduje się na rekordowo niskim poziomie. To przekłada się na lepsza sytuację rodzin i osób najmniej zarabiających. Rośnie płaca minimalna, wzrasta minimalna stawka godzinowa.

Jesteśmy dumni, że zaczynamy się tak wspaniale rozwijać. Ludziom żyje się po prostu lepiej. Małopolska jest tego świetnym przykładem.

Dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, oraz rocznica wybuchu II wojny światowej. Czy według Pani opinii Kraków doczeka się pomnika Żołnierzy Armii Krajowej?

To dla mnie ważne rocznice. Jest naszym świętym obowiązkiem pamiętać o tych, którzy przelali krew za Ojczyznę, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Walczyli w obronie honoru i ludzkiej godności. To bohaterowie, zasługujący na wyjątkowe miejsce w naszej narodowej tożsamości. Świetny projekt, doskonała proponowana  lokalizacja pomnika pn. „Wstęga Pamięci” to oddanie hołdu i widoczne świadectwo upowszechniania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. To również lekcja historii.

Dlaczego odmawia się uhonorowania?  Nie znajduję odpowiedzi na to pytanie.

Choć trwa to długo, zbyt długo, mimo to wierzę, że  doczekamy tej chwili.

 W Małopolsce (choć nie tylko) mamy wciąż problemy z wieloma drogami lokalnymi, które pozostawiają wiele do życzenia…

Stan dróg samorządowych jest fatalny. Wymaga natychmiastowej naprawy ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój gospodarki oraz wzrastający poziom życia obywateli. Niestety mniej zamożne samorządy nie stać na tak wysokie koszty… Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych zapewniliśmy wieloletnią pomoc dla dróg lokalnych w Polsce. To ok. 6 mld zł w bieżącym roku i około 36 mld zł w perspektywie 10 lat. Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Drogi lokalne, to jedna kwestia, a komunikacja publiczna na nich, wydaje się sprawą przerastającą lokalne samorządy…

Sprawy mieszkańców były i są dla mnie priorytetem. Aktywnie działam w kilku zespołach parlamentarnych. Jeden z nich to Zespół ds. rozwiązywania problemów Polski powiatowo-gminnej. Jako członek zespołu, interweniowałam do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwrócenie szczególnej uwagi na nadal nierozwiązany problem, dotyczący organizacji transportu publicznego w podkrakowskich gminach. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich, gdzie bez prywatnego samochodu mieszkańcy nie mogą dostać się do pracy, ośrodka zdrowia czy do szkoły.

Po mojej interwencji powstał Program Połączeń Lokalnych. Dzięki dotacji rządowej z utworzonego funduszu stopniowo zostanie odbudowana komunikacja publiczna i przywrócone połączenia autobusowe.

Obwodnica Krakowa to temat rzeka, kiedy będziemy mogli zobaczyć zamkniecie obwodnicy, aby transport kołowy nie musiał być kierowany przez środek miasta?

Dobra komunikacja to przede wszystkim infrastruktura. Bez dobrej komunikacji nie ma rozwoju. Problemem dla Krakowajest brak obwodnicy, która znacznie poprawiłaby komfort życia mieszkańców. Planowana inwestycja, która  ma powstać, zakłada dwujezdniową drogę ekspresową z trzema pasami ruchu w każdym kierunku.  Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące fragmenty obwodnicy Krakowa oraz wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta z A4 i S7. Takie rozwiązanie usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym, zachodnim i wschodnim bez konieczności przejazdu przez Kraków. Według  prognoz obwodnica będzie oddana do użytku w 2025 roku. Czekamy z utęsknieniem.

 

Dziękuję za rozmowę.

bottom of page