top of page

Wernisaż wystawy

„I nazywali to Wojskiem Polskim…!

Wojskowe Obozy Internowania w Polsce

(1982–1983)...” 

fot. Leszek Jaranowski

8 listopada br. w Nowym Domu Poselskim miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982–1983). Zbrodnia komunistyczna, zbrodnia przeciwko ludzkości”. Wystawa została przygotowywana przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak, dr Katarzynę Maniewską oraz Piotra Wiejaka – pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy w związku z 35. rocznicą internowania przedstawicieli opozycji w Wojskowych Obozach Internowania (WOI).

 

W WOI umieszczono opozycjonistów z 35 ówczesnych województw. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku. Spośród gości przybyłych na uroczystość głos zabrali: poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, marszałek senior Kornel Morawiecki, prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, prokurator OKŚZpNP w Gdańsku Mieczysław Góra, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” Tadeusz Antkowiak oraz współautorka wystawy dr Katarzyna Maniewska.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy odczytano list Marka Kuchcińskiego, w którym marszałek Sejmu RP zaznaczył, że informacje o osobach odosobnionych w Wojskowych Obozach Internowania oraz o nasilonych wobec nich represjach nie odbiły się szerokim echem na świecie oraz w niezależnych mediach w Polsce. „Jestem przekonany, że ekspozycja stanie się przyczynkiem do upowszechnienia wiedzy o ludziach, którzy zaangażowali się w działalność na rzecz Polski wolnej i demokratycznej, a za swoją niepokonaną postawę wobec totalitarnego reżimu zostali surowo ukarani" – napisał Kuchciński.

bottom of page