top of page

Spotkanie przedwyborcze w Skale

Aby dalej naprawiać Polskę, Polskę samorządową potrzebujemy dobrych przedsiębiorczych gospodarzy, którzy będą chcieli współpracować z rządem, którzy będą działać dla dobra swojego regionu oraz będą występować o środki dla małych Ojczyzn. Po to, aby wszystko przełożyło się na dobro wspólne, na rozwój poszczególnych regionów, miast czy wsi.  Rekomendujemy Panią Jolantę Niemiec.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Skale

Okręg nr 1 - Sebastian Wójtowicz

Okręg nr 2 - Magdalena Farat

Okręg nr 5 - Marzanna Tomczyk

Okręg nr 7 - Marek Domagalski

Okręg nr 8 - Tomasz Litewka

Okręg nr 9 - Dariusz Leśniewski

Okręg nr 10 - Małgorzata Opalska

Okręg nr 12 - Roman Tarnówka

Okręg nr 13 - Władysław Wawer

Okręg nr 14 - Tomasz Gubała

Okręg nr 15 - Krystyna Olchawa

bottom of page