top of page

Nowe rozwiązania wspierające osoby niepełnosprawne

Od 1 lipca br. obowiązuje ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co się zmieni:

➡️Dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania (przysługuje każdorazowo, na zlecenie lekarza) określonych w przepisach.

➡️Określenie każdorazowo przez lekarza wystawiającego zlecenie ilości comiesięcznie refundowanych wyrobów medycznych.

➡️Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

➡️Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane bez skierowania lekarza.

➡️Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w ramach umowy z NFZ będą nielimitowane.

Do dotychczasowych grup pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami dołączą osoby o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

fot. gov.pl/zdrowie

bottom of page