Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poniżej znajduje się wykaz przyznanych środków przeznaczonych na remont i odbudowę infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego i olkuskiego.

promesy.jpg