top of page

Nowy budynek Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

Minister Joachim Brudziński otworzył nowy budynek Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i spotkał się z pracującymi tam policjantami. W otwarciu wzięli udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Poseł na Sejm RP Elżbieta Duda oraz Senator RP Marek Pęk. Budynek ten powstał, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i środkom finansowym pochodzącym z Programu Modernizacji.

Podczas oficjalnych uroczystości siedzibę Oddziału Prewencji poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus. Nastąpiło także uroczyste przekazanie symbolicznego klucza, otwierającego nowy rozdział w historii krakowskiego OPP. Klucz przekazał Dowódcy Oddziału Prewencji Policji mł. insp. Jarosławowi Nowakowi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

 

Nowa jednostka Oddziału Prewencji Policji w Krakowie jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Kompleks składa się z dwukondygnacyjnego budynku sztabowo-koszarowego, zespołu budynków garażowo-warsztatowych. W ramach kompleksu wybudowano także: magazyn centralny, magazyn pododdziałów, biuro przepustek – dyspozytornię, halę sportową, wiaty garażowe, plac apelowy i parkingi z całą infrastrukturą komunikacyjną. Wszystkie obiekty są w tej chwili ukończone. Pierwotny koszt obu jednostek oszacowano na łączną kwotę 46 mln zł.

bottom of page