top of page

Trzy lata VIII kadencji Sejmu RP

Ustawy

12 listopada minął trzeci rok VIII kadencji Sejmu. Przyniósł on szereg rozwiązań istotnych dla każdego z nas. Korzyści z ustaw uchwalonych na Wiejskiej odniosą także przedsiębiorcy i inne grupy społeczne. Posłowie pracowali też nad kwestiami natury ustrojowej, istotnymi dla państwa.

Dzięki decyzjom Sejmu poprawi się dostęp do świadczeń ochrony zdrowia. Posłowie zdecydowali o stopniowym podnoszeniu wydatków na tę dziedzinę. Każdy zatrudniony będzie mógł oszczędzać, by podwyższyć wysokość swojej emerytury, a pomogą mu w tym pracodawca oraz państwo - wszystko dzięki przyjętej przez Sejm ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie uchwalili też kolejne ustawy tworzące program Mieszkanie Plus, m.in. o zasadach wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem oraz o pomocy państwa dla wynajmujących swoje pierwsze mieszkanie. Rewolucją dla kilku milionów Polaków będzie zniesienie użytkowania wieczystego - w zamian uzyskają oni pełne prawo własności gruntów, na których położone są ich nieruchomości. Pozytywnie odczujemy też szereg innych zmian ułatwiających codzienne życie: gdy nie złożymy zeznania podatkowego (PIT), państwo zamiast karać, złoży je za nas. Każdy obywatel będzie mógł posługiwać się e-dowodem osobistym, co ułatwi załatwianie wielu spraw urzędowych i pozwoli oszczędzić czas. Natomiast kierowcy nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W czasie kontroli drogowej wszystkie niezbędne dane policjant będzie mógł sprawdzić sam.

Przedsiębiorcy pozytywnie odczują działanie ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Prowadzący małe firmy będą płacić mniejszy CIT - od przyszłego roku wyniesie on 9 proc. Małe firmy zapłacą też mniejsze składki na ZUS. Posłowie wyszli też naprzeciw potrzebom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich opiekunów. Otrzymają wyższe świadczenia, Sejm stworzył też dla nich szereg ułatwień w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Pracownicy handlu odpoczną w dni, które dla większości Polaków są wolne od pracy dzięki ustawie ograniczeniu handlu w niedziele.

Posłowie przyjęli też rozwiązania ważne z punktu widzenia całego państwa. Kadencję samorządów wydłużono z czterech do pięciu lat, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł sprawować władzę nie więcej niż przez dwie kadencje. Ustawy uchwalone na Wiejskiej pozwolą na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz finansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji w drogi lokalne. Sejm zdecydował też o powołaniu Służby Ochrony Państwa oraz przekształceniu Straży Marszałkowskiej w osobną formację mundurową.

Ważną decyzją Sejmu było powołanie komisji śledczej, która ma zbadać nieprawidłowości, do jakich dochodziło podczas poboru podatków VAT i akcyzowego. Izba uchwaliła też wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

40874985472_2da707645d_z.jpg

Dyplomacja parlamentarna

Niezwykle istotną rolę w pracach Sejmu odgrywa dyplomacja parlamentarna. Trzeci rok kadencji stał pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń, które odbyły się w Sejmie. 12 lipca przewodniczący parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej spotkali się na kolejnym szczycie z cyklu EUROWAW2018. W wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (25-28 maja) udział wzięli w niej m.in. sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, prezydent Andrzej Duda a także marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski.

30585900907_c4e14b04d1_z.jpg

Wydarzenia

Trzeci rok bieżącej kadencji wypełnił też szereg istotnych wydarzeń z udziałem Marszałka i Prezydium Sejmu oraz parlamentarzystów. Sejm uchwalił mijający rok Rokiem Jubileuszu Odzyskania Niepodległości.

 

Rok 2018 był też okazją do uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Z tych okazji dwukrotnie zebrało się Zgromadzenie Narodowe (5 grudnia 2017 r. i 13 lipca 2018 r.). Jubileuszowi 550-lecia poświęcone były także dwa inne wydarzenia na Zamku Królewskim: międzynarodowa konferencja naukowa „Sejm I Rzeczypospolitej - parlament wielu narodów a europejskie reprezentacje stanowe” (w kwietniu) oraz wystawa „550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej” (w lipcu).

 

W gmachu przy Wiejskiej zainaugurowano pierwszą w dziejach Sejmu Galerię Portretów Marszałków Sejmu II RP (9 listopada). Tę liczącą ponad pół tysiąca lat tradycję upamiętniono też podczas uroczystości z udziałem marszałka Sejm w Kole (w lipcu 2018 r.) i Piotrkowie Trybunalskim ( w październiku 2018 r.), czyli w miejscach, w których rodził się polski parlamentaryzm.

41722578245_48cab0a4f2_z.jpg

Statystyki

Od początku VIII Kadencji Sejm odbył 71 posiedzeń obradując przez 190 dni, zaś w trzecim roku obecnej kadencji odbyło się ich 20. Także w trzecim roku kadencji Sejm uchwalił 268 ustaw oraz podjął 71 uchwał. Z kolei sejmowe komisje w ostatnich 12 miesiącach obradowały na 1 410 posiedzeniach. W tym odbyły się 64 posiedzenia dwóch komisji śledczych - ds. Amber Gold i VAT.

bottom of page