top of page
opn3.jpg

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie z mojej inicjatywy na temat strategi, rozwoju i ochrony OPN. Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska: Agnieszką Dalbiak i Panem Wojciechem Hurgałą, wicemarszałkiem Łukasz Smółka , dyrektotem OPN i samorządowcami ustaliliśmy konkretne kierunki działania.

Ojcowski Park Narodowy z oczywistych względów wymaga ochrony, jednak mieszkańcy miejscowości położonych na jego terenie lub w bezpośredniej bliskości mają również prawo do życia i aktywności zawodowej.

bottom of page