top of page

Ochrona zabytków

W ramach programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki na renowację zabytków następującym Parafiom znajdującym się na terenie Powiatów: Krakowskiego, Miechowskiego i Olkuskiego. Fundusze z ww. programu przeznaczone są na konserwację i rewaloryzację zabytków oraz ich przystosowanie na udostępnianie na cele publiczne.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej

kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Wawrzyńca usunięcie stanu awaryjnego                                          800 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

odbudowa dachu na części klasztornej                                                                                                                              800 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika w Grodzisku kościół wraz z zespołem architektonicznym ratunkowe prace zabezpieczające, budowlano-konstrukcyjne i konserwatorskie                          450 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi

remont konserwatorski elewacji w kościele parafialnym                                                                                                 400 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wysocicach konserwacja i rekonstrukcja historycznych nawarstwień tynkowo-malarskich w nawie kościoła, w pomieszczeniu pod wieżą i w babińcu                                                                          320 000 zł

 

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach

prace remontowo-konserwatorskie wraz z wyposażeniem w kaplicy św. Jana Chrzciciela                                           250 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jangrocie

kościół parafialny prace remontowo-konserwatorskie północnej i wschodniej elewacji kościoła                                230 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Szreniawie

kaplica grobowa rodziny Linowskich ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie                                                  220 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy

kościół, kaplica św. Józefa i babiniec: pełna konserwacja polichromii i stiukowej dekoracji oraz konserwacja ścian przyległego babińca oraz  zabezpieczenie budynku kościoła przed wilgocią                                                                                                   210 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Luborzycy

kontynuacja prac remontowo konserwatorskich murów kościoła oraz wzmocnienie i izolacja fundamentów          200 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czaplach Wielkich

ratunkowa konserwacja ołtarza głównego i ambony                                                                                                       150 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini

prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu z obrazem Chrystusa Miłosiernego "Ecce Homo"                            120 000 zł

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Giebułtowie

remont dachu i hełmu wieży wraz z górną częścią elewacji wieży                                                                                  100 000 zł

bottom of page