top of page
O mnie

Urodziłam się 20 listopada 1962 roku w Skale, gdzie mieszkam do dzisiaj. Mojemu Ojcu Wacławowi zawdzięczam nie tylko osobisty wzór życia, ale i przykład szczerego patriotyzmu i oddania sprawom społecznym. Moja Matka uważała rodzinę za centrum naszego życia. Miałam szczęśliwe dzieciństwo w atmosferze ciepła i spokoju. Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Skale i Państwowego Studium Plastycznego w Tarnowie na kierunku konserwacja rzeźby architektonicznej. Miałam szczęście do dobrych pedagogów, którzy starali się przekazać nie tylko wiedzę, ale i wrażliwość na prawdę i drugiego człowieka. W latach 1983 - 1986 byłam oddelegowana z Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie do pracy w Dreźnie. Moje życie zawodowe to przede wszystkim działalność gospodarcza w zakresie doradztwa finansowego i ubezpieczeń oraz odszkodowań komunikacyjnych.

W 2002 roku, współtworząc Komitet Wyborczy Wyborców „Gminny Ruch Samorządowy”, po raz pierwszy czynnie zaangażowałam się w wybory samorządowe w moim rodzinnym mieście. Hasłem przewodnim owej kampanii wyborczej były słowa: „Nie wystarczy pójść we właściwym kierunku. Trzeba jeszcze zrobić to w porę”. Kolejny udział w wyborach samorządowych wzięłam w 2006 i 2014 roku, kandydując do Rady Powiatu Krakowskiego. W 2010 - na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skała. W 2011 i 2015 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Refleksja jaką do dziś w sobie noszę po wyborach parlamentarnych to: "Polska jest jeszcze bardziej moją Ojczyzną, moim Krajem i moim Państwem”

Moje życie zawodowe przeplata się z aktywnością społeczną. Działalność społeczna i charytatywna rozwinęła mój zmysł organizacyjny i wrażliwość na drugiego człowieka. Chętnie angażuję się w działania na rzecz lokalnej społeczności:

  • Od 2003 pełnię funkcję sekretarza Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami w Skale. Biorę czynny udział podczas kwest i lokalnych akcji społecznych.

  • W latach 2006-2013 byłam przedstawicielem Wojewody Małopolskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale.

  • Pragnąc pielęgnować tożsamość, pamięć i historię Polski, jestem aktywnym członkiem Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

  • Z mojej inicjatywy w 2010 roku powstało w Skale Biuro Parlamentarne,  w którym dyżurują parlamentarzyści z naszego okręgu wyborczego: Andrzej Adamczyk, Barbara Bubula, Piotr Ćwik, Ryszard Terlecki i Bogdan Pęk.

  • Jako asystent społeczny posłów przy Biurze Parlamentarnym w Skale, zainicjowałam bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Skały i ościennych gmin.

  • We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizuję projekcje filmów i wystawy historyczne.

  • Od 16 listopada 2014 roku jako Radna Powiatu Krakowskiego byłam  Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Sekretarzem Komisji Rewizyjnej.

Zaangażowanie w sprawy państwowe i lokalne, skłoniło mnie do włączenia się w szerzej pojęte życie polityczne. Zrozumiałam, że wszystko co jest publiczne, czyli wszystko co wykracza poza prywatność, jest polityką, która z kolei tworzy warunki życia i rozwoju osobistego każdego z nas. Polityka nie jest pojęciem abstrakcyjnym, czy odległym, ale niewidzialną ręką dotykającą nas na każdym kroku. Musimy pamiętać, że my sami mamy na nią wpływ; my też możemy zmieniać i polepszać jakość naszego życia. W minionej kadencji byłam członkiem Prezydium Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości nr 13 w Krakowie, a także pełniłam funkcję skarbnika Zarządu Powiatowego oraz Przewodniczącej Komitetu w Skale.

bottom of page