top of page

Wyjazdowe posiedzenie

Komisji Społecznej i Rodziny Sejmu RP

W Wieliczce odbyło się dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, którego tematem było funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

Szacuje się, że w Małopolsce jest około 400 000 osób z niepełnosprawnością. Aktualnie w Małopolsce funkcjonuje 78 środowiskowych domów samopomocy oraz 2 kluby samopomocy. Stanowią one istotne wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

20180918 wieliczka 5.jpg
20180918 wieliczka 2.jpg
20180918 wieliczka 4.jpg
bottom of page