top of page

Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Strażackie

314408078_537570064858768_3738136097912219565_n.jpg

Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Strażackie mają co świętować.

Z rezerwy ogólnej państwa otrzymały 25 mln zł na zakup sprzętu, umundurowanie i doposażenie osobiste. To pierwsza taka duża subwencja dla tego typu organizacji.

W Polsce mamy 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tysięcy dzieci i młodzieży. Małopolskie drużyny OSP otrzymały 3 mln 395 tys. zł, to najwyższa kwota po Wielkopolsce.

bottom of page