top of page

17 II 1863 Bitwa pod Miechowem

W 160. rocznicę tego wydarzenia uczciliśmy pamięć wszystkich poległych Powstańców. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele św. Barbary. Dalsze obchody miały miejsce przy pomniku Powstania Styczniowego oraz na Rynku, gdzie wspomniano o powstańczych Bohaterach poprzez odczytanie apelu pamięci i złożenie wieńców.​

Bitwa pod Miechowem została stoczona przez liczący ok. 1500 ludzi oddział pułkownika Apolinarego Kurowskiego, który wyruszył z Ojcowa w kierunku operującego w Kieleckiem Mariana Langiewicza celem przełamania zorganizowanej przez Rosjan blokady na tym kierunku. Po drodze starł się z rosyjskim zgrupowaniem kontrolującym szosę Kraków–Kielce. Walka przeniosła się do miasta, w którym znajdował się silny garnizon. Miechowa nie udało się zdobyć i cała tzw. „wyprawa na Miechów” zakończyła się fiaskiem. Rosjanie stracili ok. 80 zabitych i rannych, straty polskie wyniosły co najmniej 130 Powstańców.

bottom of page