top of page

Wizyta w PSONI w Miechowie

Po raz kolejny spotkałam się z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie. Główny temat rozmowy dotyczył przebudowy istniejącego budynku oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej na potrzeby Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w Centrum będą funkcjonowały:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym oraz znacznym ze sprzężeniami

Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka, które obejmie opieką dzieci od momentu pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do podjęcia pracy

Środowiskowy Dom Samopomocy udzielający wsparcia w podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

Rodzinny Dom Pomocy prowadzony w formie opieki całodobowej, skierowanej do grupy 3-8 osób w podeszłym wieku z niepełnosprawnością intelektualną

187518755_2977982415856914_3218824792159
bottom of page