top of page

Przekazanie promes z Rządowego Funduszu Polski Ład dla Gminy Słomniki

W ramach dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Słomniki zrealizuje bardzo ważne inwestycje:

3 496 000 zł- przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną.

Przebudowa obejmować będzie modernizację ok. 900 mb sieci wodociągowej oraz 700 mb sieci kanalizacyjnej, budowę chodników, miejsc postojowych, zieleńców, rozbudowę kanalizacji opadowej.

1 520 000 zł– budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej.Projekt obejmuje budowę budynku hydroforni, montaż obudowy studni głębinowej, 2 zbiorników na nieczystości, montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej, podniesienie

271337344_343183047630805_347341568812372982_n.jpg

terenu poziomu, uzbrojenie studni głębinowej, automatyzację procesu uzdatniania wraz z monitoringiem.

4 560 000 zł– budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki.

Powstaną 3 nowe ulice oraz zostanie przebudowana 1 istniejąca, co umożliwi lepsze i bezpieczniejsze skomunikowanie miasta oraz poprawi dostępność do terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych.

#ProgramInwestycjiStrategicznych pomaga samorządom sfinansować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom. To realizacja konkretnych projektów, które wspierają zrównoważony rozwój, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju.

Dziękuję Burmistrzowi Słomnik Panu Pawłowi Knafelowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie.

bottom of page