top of page

Rok 2020 Rokiem Romana Ingardena

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, w uznaniu wielkich zasług uczonego postanowił oddać mu hołd i ustanowić rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.

Wraz z Marszałekiem Sejmu RP Elżbietą Witek, prof. Krzysztofem Ingardenem oraz prof. Leszkiem Sosnowskim złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie w 50. Rocznicę Jego śmierci.

***
Roman Ingarden urodził się w 1893 r. w Krakowie. Studiował matematykę i filozofię we Lwowie i w Getyndze, a także w Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim. Promotorem jego pracy doktorskiej, obronionej w 1918 r., był Edmund Husserl. Roman Ingarden od 1933 r. był profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

103373693_2687712631550562_3551065609359

Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady i archiwum rękopisów, o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć punktem wyjścia jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii.

bottom of page