top of page

160. rocznica Bitwy pod Skałą

Msza święta w intencji Ojczyzny i walczących o wolność, przemarsz i odczytanie apelu pamięci nad mogiłą poległych oraz złożenie wieńców. W taki sposób oddaliśmy cześć i uczciliśmy pamięć wszystkich tych, którzy oddali swoje życie za niepodległość.

Oddział Mariana Langiewicza, wycofujący się spod Pieskowej Skały, gdzie dzień wcześniej stoczył potyczkę z Rosjanami, nad ranem 5 marca uderzył na obozującą na cmentarzu w Skale kolumnę mjr. Stolzenwalda. Siły rosyjskie składały się z dwóch rot piechoty. Przedwczesne nawiązanie walki ogniowej przez Powstańców z pikietami rosyjskimi zaalarmowały ich dowódcę. Rozpoczęła się trzygodzinna walka, która mimo chwilowego kryzysu, zakończyła się zwycięstwem powstańców. Rosjanie uciekli do Miechowa, pozostawiwszy na polu walki cały tabor. Wśród 23 poległych Powstańców znalazł się również były oficer rosyjski Andriej Potebnia.

bottom of page