top of page

81. rocznica Powstania Podziemnego Państwa Polskiego

120231231_2782813938707097_8848113186596

81. rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczciliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Matejki w Krakowie.

Polskie państwo nigdy nie przestało istnieć!

1 września 1939 roku Niemcy zbrojnie napadły na Polskę. Wybuchła II wojna światowa. 17 września ze wschodu uderzyli Sowieci.

Po klęsce wrześniowej i po zakończeniu operacji wojennych Polska stała się krajem okupowanym. Jednakże bardzo szybko powstały struktury podziemnego państwa, kierowane przez władze Rzeczypospolitej, rezydujące początkowo w Paryżu a po klęsce Francji w Londynie.Polskie władze wychodziły z założenia, że utrzymanie podziemnych struktur państwowych jest niezbędnym warunkiem kontynuacji państwa prawa. Powołano

Polskie Państwo Podziemne, które było fenomenem w okupowanej Europie i obejmowało wszystkie dziedziny życia. Jego struktura organizacyjna podzielona była na pion cywilny i wojskowy. Równolegle działało podziemne sądownictwo. W okresie całej okupacji funkcjonowały tajne komplety a w prywatnych mieszkaniach i piwnicach powstawały podziemne teatry.

Cześć i chwała Bohaterom!

bottom of page