top of page

VI Kongres Prawa i Sprawiedliwości

Podczas VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Przy okazji warto podsumować osiągnięcia "Dobrej zmiany".

To przede wszystkich:

– pomoc rodzinie 500+,

– wyprawka szkolna 300+,

– przywrócenie nauki historii w polskich szkołach,

– promowanie kultury i pamięci narodowej w przestrzeni publicznej

– wsparcie rodzimej produkcji i gospodarki krajowej (coroczne

edycji Kongresu 590, Forum ekonomiczne w Krynicy Zdrój),

– obniżenia wieku emerytalnego,

– 13 i 14 emerytura,

– emerytury dla matek z czwórką i więcej dzieci,

– prawo wyboru rodziców w sprawie posłania sześciolatków

do szkoły,

– wzrost płacy minimalnej do poziomu w państwach Europy

Zachodniej,

– wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej,

208552078_229306572351787_6272516966372745223_n.jpg

– zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia (zwolnienie

z opodatkowania wynagrodzeń),

– obniżenia podatku CIT dla małych i średnich firm z 15% na 9%

– obniżenie podatku dochodowego o jeden punkt procentowy

(z 18% na 17%),

– wzrost waloryzacji emerytur i rent,

– podniesienie waloryzacji zasiłków opiekuńczych oraz odpraw

pośmiertnych,

– uszczelnienia luki VAT,

– skuteczniejsze ściganie afer i przestępstw gospodarczych

– bezpłatne leki dla seniorów 75+,

– odliczenie wydatków na zakup leków w zeznaniu rocznym,

– mały ZUS dla drobnych firm,

– dopłaty do paliwa rolniczego,

– budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego,

– budowa przekopu Mierzei Wiślanej,

– budowa Via Carpatia,

– budowa Via Baltic,

– budowa tunelu pod Świną,

– uratowanie LOT-u,

– uratowanie Poczty Polskiej,

– odkupienia Polskich Kolei Linowych,

– przywrócenie połączeń regionalnych PKP,

– odbudowa dworców PKP,

– modernizacja sieci i taboru PKP,

– przywracanie posterunków Policji,

– odbudowa i rozwój Armii Polskiej (np. zakup F-35),

– utworzenia piątego rodzaju Sił Zbrojnych WOT,

– lokalizacja baz wojskowych USA dla 10 tyś żołnierzy

stacjonujących w ramach kontyngentu sił obronnych NATO

w Europie, wzmacniając wschodnie granice Europy i obronność

Polski,

– odbudowanie współpracy i aktywności Grupy Wyszehradzkiej

w Europie,

– postawienie veta niemieckiej polityce „otwartych drzwi” dla

muzułmańskich imigrantów,

– powołanie z inicjatywy Polski i Chorwacji grupę Trójmorza,

obejmujących 12 państw położonych pomiędzy morzami

Bałtyckim Czarnym i Adriatykiem,

– z inicjatywy Polskiej reaktywacja Bukaresztańskiej 9,

– repolonizacja Banku Pekao S.A.,

– zróżnicowanie źródeł dostaw gazu (LNG Świnoujście/Baltic Pipe)

– planowanie budowy 100 obwodnic wokół średnich i mniejszych

miast,

– fuzja koncernów Orlen i Lotos,

– wykupienie Polska Press z rąk obcego kapitału,

– uratowanie i rozwój KGHM,

– plan dla górnictwa: zapewnienie 2 mld zł. rocznie dopłat do

utrzymania PPG do 2049R,

– plany atomizacji,

– wprowadzenie elektronicznych recept,

– budowanie Narodowej Strategii Onkologicznej,

– Maluch+ (wzrost liczby miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi

do lat 3),

– wprowadzenia bezpłatnych ciepłych posiłków przygotowywanych

w szkolnych stołówkach i w domu dla ubogich rodzin, osób

starszych i niepełnosprawnych (ok. 1,3 mln osób rocznie).

211498610_228698479079263_3380167406499488800_n.jpg
211479091_228698535745924_8292428598080812441_n.jpg
bottom of page