top of page
306348631_499623681986740_7829025433514304465_n.jpg

Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli samorządów Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Skała, Gmina Sułoszowa, Gmina Wielka Wieś z Minister Katarzyną Frydrych, w sprawie pozostawienia VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, zgodnie z przyjętą rezolucją przez Radę Powiatu w Krakowie.

W a r u n k i e m dalszego funkcjonowania wydziału nadal pozostaje natychmiastowa poprawa warunków lokalowych i przeznaczenie dodatkowych pomieszczeń pod planowany, rozszerzony zakres prac.

bottom of page