Wizyta w Komendzie Głównej Policji

W siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie rozmawialiśmy z gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem o bezpieczeństwie i nowych zadaniach dla Małopolski.

Spotkanie było również okazją do podziękowań za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę Komend Wojewódzkich Policji podczas realizacji programu "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu".

Na prośbę gen. insp. dr Jarosława Szymczyka przekazuję pozdrowienia dla mieszkańców Małopolski.

193727353_209444377671340_7833713477074898659_n.jpg