top of page

150 mln zł na ochronę zabytków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński rozstrzygnął I etap Programu Ochrona Zabytków.

Wsparcie finansowe na kwotę 150 mln zł otrzymały projekty, w tym obiekty w Małopolsce:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Benedykta Opata w Imbramowicach-Imbramowice, kościół pw. św. Benedykta Opata (1735 r.): estetyczne uporządkowanie polichromii, oraz renowacja monochromatyczna wypraw malarskich we wnętrzu kościoła- 114 000 zł

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Prowincja Polska- Kraków, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego wraz z zabudowaniami klasztornymi ( XIX w.): prace konserwatorskie elewacji frontowej wraz z pracami izolacyjnymi zespołu klasztornego – kontynuacja- 125 000 zł

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie-Kraków, Teatr im. J. Słowackiego (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej – kontynuacja- 150 000 zł

276014803_384465423502567_4470305554561314764_n.jpg

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie-Kraków, klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (XVII w.): prace budowlano-konserwatorskie w obrębie Domku Loretańskiego - etap III- 102 000 zł

Kolegium Księży Jezuitów-Kraków, bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa, polichromia ścienna (1 poł. XX w.): konserwacja polichromii ściennej w zakrystii kościoła- 150 000 zł

Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała-Kraków, zespół Klasztorny Kanoników Regularnych, kościół pw. Bożego Ciała (XV w): prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła – kontynuacja- 35 000 zł

Parafia Św. Kazimierza w Rybnej-Rybna, kościół pw. św. Kazimierza (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego wraz z konserwacją polichromii prezbiterium- 650 000 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Grobu Bożego w Miechowie-Miechów, Bazylika Grobu Bożego (XIV w.): wymiana ślusarki okiennej oraz remont elewacji bazyliki- 1 200 000 zł

Wszystkie instytucje, które otrzymały dotacje:

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow4

bottom of page