top of page

Wyniki naboru do programu Ochrona Zabytków

Slajd1.JPG
Slajd2.JPG
Slajd4.JPG

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania do Program Ochrona Zabytków. W procedurze odwołań dofinansowanie otrzymały 193 zadania na łączną kwotę ponad 31 mln zł, w tym obiekty w Małopolsce:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie, kościół pw. Świętej Trójcy (1745 r.): konserwacja drewnianych krucht oraz chóru i prospektu organowego z dekoracją malarską – 300 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika w Grodzisku, Grodzisko, zespół architektoniczny kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Rzemieślnika i pustelni bł. Salomei (XVII w.): prace ratunkowe konserwatorskie – kontynuacja- 280 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, Sułoszowa, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Wawrzyńca (pocz. XX w.): usunięcie stanu awaryjnego - etap VI – 350 000 zł

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Kraków, Teatr im. J. Słowackiego (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej – 100 000 zł

 

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Zielonki, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XVI w.)(1524–1538), Kaplica (1947 r.): remont dachu kościoła – 300 000 zł

 

Parafia Św. Kazimierza w Rybnej, Rybna, kościół pw. św. Kazimierza (XVII w.), ołtarz główny: prace konserwatorskie i restauratorskie - etap II – 130 000 zł

 

Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach, Jerzmanowice, kaplica pw. św. Jana Chrzciciela (XVII w.): kontynuacja prac ratunkowo-konserwatorskich – 165 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Krzeszowicach, Krzeszowice, kościół pw. św. Marcina (XIX w.): remont posadzki kościoła – 550 000 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini, Przeginia, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela (1662 r.), ołtarz główny, ołtarz boczny pw. św. Jana Nepomucena (XVII/XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – 350 000 zł

 

Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała, Kraków, Zespół Klasztorny Kanoników Regularnych, kościół pw. Bożego Ciała (XV w): prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła – 50 000 zł

 

 

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow3

bottom of page