top of page

Zaprzysiężenie Prezydenta

AZZ_1372.view.jpg

 6 sierpnia 2020 r., kilka minut po godz. 10:00, prezydent Andrzej Duda odnowił przed Zgromadzeniem Narodowym rotę przysięgi, wymaganą przez art. 130 Konstytucji. - Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg - po złożeniu przysięgi o tej treści wobec Zgromadzenia Narodowego prezydent Duda objął urząd na II kadencję.

Fot. Kancelaria Sejmu/ Aleksander Zieliński

bottom of page