top of page

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie 

Wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wyniosły ok. 27,4 mld zł. To wzrost o 12 mld zł w porównaniu

do 2015 r. (15,4 mld zł). W stosunku do roku 2015 wsparcie osób niepełnosprawnych wzrosło o 78 procent.
Jednym z najważniejszych działań podjętych w ostatnich latach w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest również utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Wydatki z Funduszu przeznaczane są na:
- centra opiekuńczo-mieszkalne, usługi opiekuńcze, opiekę wytchnieniową, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

i powiatowego oraz organizacje pozarządowe,
- program Ministra Zdrowia pn.: „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”,

 

150631848_2906073883047768_8735185949101

- wydatki na szczególne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (tzw. bezkolejkowy dostęp

do świadczeń zdrowotnych),środki na wsparcie Funduszu Dostępności oraz finansowanie świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to wprowadzono w życie od 1 października 2019 r. Przyznawane jest ono w wysokości do 500 zł miesięcznie. Nie podlega potrąceniom, egzekucji ani zajęciom komorniczym. Kwota brutto równa jest kwocie do wypłaty.

bottom of page