top of page

Rozstrzygnięcie I etapu Programu Ochrony Zabytków

154665776_2913422452312911_9030600126216

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął I etap Programu Ochrona Zabytków

Wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł otrzymały 444 projekty, w tym obiekty w Małopolsce:

 • Gmina Krzeszowice Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap XII 1 230 000,00

 • Gmina Gołcza Kościół pw. NMP kompleksowe prace konserwatorskie starej VIII w. plebanii           w Szreniawie z późniejszym przeznaczeniem na muzeum regionalne 250 000,00

 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW ANDRZEJA AP. W OLKUSZU Olkusz, kościół pw. św. Andrzeja Ap., gotyckie stalle (ok. 1500 r.): prace konserwatorskie, uzupełnienie ubytków drewna i konserwacja estetyczna - etap II 50 000,00

 • Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Staniątki, Zespół Klasztorny (XIII-XVII) wraz z kościołem pw. NM Panny         i św. Wojciecha: prace remontowo-konserwatorskich więźby i dachu skrzydła zachodniego i południowego - etap 2021 700 000,00

 • Opactwo Benedyktynów w Tyńcu Tyniec, kościół pw. św. Piotra i Pawła, Opactwo Benedyktynów (XI/XVIII): prace konserwatorskie              przy architekturze i wyposażeniu kościoła - etap II 420 000,00

 • Muzeum Ziemi Wiśnickiej Wiśnicz, zamek (XIV-XVI): remont bastionu wschodniego wraz z częściową rekonstrukcją muru parapetowego- etap III końcowy 210 000,0

 • Muzeum Ziemi Wiśnickiej Nowy Wiśnicz, zamek (XVII w.): remont pokrycia dachowego na bastionie północnym fortyfikacji 240 000,00

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach Wierzchosławice, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia (XIX w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego (1887-1893) część wschodnia, środkowa oś ołtarza 60 000,00

 • Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu Stary Sącz, Klasztor Sióstr Klarysek (XIII w.), dziedziniec klasztorny: renowacja kamieniarki            na "Domu Kapelana" oraz ścian w "Domu Kingi" - etap III 110 000,00

 • Klasztor Sióstr Dominikanek Kraków, kościół i Klasztor ss. Dominikanek przy ul. Mikołajskiej 21 (XVII w.): wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zespołu klasztornego wraz z kościołem SS. - etap II 80 000,00

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu Nowy Sącz, Bazylika Kolegiacka pw. Św. Małgorzaty (XV w.): konserwacja ołtarza głównego 330 000,0

 • Parafia Rzymskokatolicka p. w. Bożego Ciała w Bieczu Biecz, kościół pw. Bożego Ciała (XV w.): remont izolacji ścian fundamentowych               i systemu odprowadzenia wód opadowych- etap II 300 000,00

 • Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Kraków, TMHiZK, kamienica przy ul. Jasnej 12 (XIV-XIX): kompleksowa rewitalizacja sal reprezentacyjnych Towarzystwa oraz konserwacja sali obrad plenarnych - rozpoczęcie prac przy polichromiach ściennych - etap II            150 000,00

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1920 r.) wraz zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie 90 000,00

 • Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie Kraków, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (XVII w.): prace budowlano-konserwatorskie w obrębie Domku Loretańskiego 60 000,00

 • Parafia Wniebowzięcia NMP w Krakowie Kraków, Bazylika Mariacka, empora chóru w przęśle zachodnim (1801 r.): prace konserwatorskie, pełna konserwacja techniczna i estetyczna przy dekoracji empory - etap II 80 000,00

- wydatki na szczególne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (tzw. bezkolejkowy dostęp

do świadczeń zdrowotnych),środki na wsparcie Funduszu Dostępności oraz finansowanie świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to wprowadzono w życie od 1 października 2019 r. Przyznawane jest ono w wysokości do 500 zł miesięcznie. Nie podlega potrąceniom, egzekucji ani zajęciom komorniczym. Kwota brutto równa jest kwocie do wypłaty.

bottom of page