top of page

160. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

W przeddzień głównych uroczystości . rocznicy Powstania Styczniowego w Ojcowie obchody rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w Kaplicy „Na Wodzie”.

Po wysłuchaniu niezwykle ciekawych prelekcji udaliśmy się do Hotelu pod Kazimierzem na uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pn. „Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika”.

Śpiewaniem pieśni powstańczych i wspólnym ogniskiem przy Bazarze Warszawskim zakończyliśmy pierwszy dzień ważnej rocznicy.

Powstanie Styczniowe było całkiem nową koncepcją powszechnego udziału narodu w walce o niepodległość, początkiem nowoczesnego myślenia o patriotyzmie.

Powstańcy, wznoszący krzyk wolności, stali się wzorem dla następnych pokoleń walczących o odzyskanie i obronę Ojczyzny.

Ta ważna rocznica budzi w nas dumę i przekonanie o niezłomności polskiego ducha.

CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM!

326392513_6049290885131938_5697566298498485917_n.jpg
327161475_2381218372045640_2624013125061349481_n.jpg
327076216_1054763482583132_4679484127137943192_n.jpg
bottom of page