top of page

Spotkanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 

Z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozmawialiśmy między innymi o zmianach ustawowych dla jednostek OSP.

W Polsce mamy ponad 16 tys. jednostek OSP, z tego ponad 4,6 tys. takich, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo obywateli Ochotnicza Straż Pożarna potrzebuje nowych kompleksowych rozwiązań. Dlatego w MSWiA powstał projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, która zakłada przyznanie wielu przywilejów dla strażaków takich jak :

- 1/14 najniższego wynagrodzenia, jako miesięczny dodatek emerytalny.

- Uregulowanie kwestii świadczeń za udział w akcjach ratowniczych.

- Druhowie na podstawie legitymacji służbowych będą korzystać z sytemu zniżek

- przyznanie odznaczenia „Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej".

242484714_279389694010141_1499202825573589643_n.jpg
bottom of page