top of page

Gala finałowa konkursu
"Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022"

Od ponad dekady w szczególny sposób świętujemy „Małopolski Dzień Przedsiębiorczości Społecznej”.

Honorując i promując najlepsze firmy społeczne, które poprzez prowadzoną działalność gospodarczą, z dobroci serca i z zamiłowania wspierają osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, przywracamy nadzieję i dajemy poczucie wspólnoty.

317088648_550266113589163_3521515994445311817_n.jpg
316964333_550266203589154_2666056819527264187_n.jpg

Władzom Małopolski dziękuję za konsekwencję w działaniu a Laureatom życzę, aby dobro którym się dzielą z innymi wydało owoc stokrotny.

Oto zwycięzcy:

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu" z Moszczenicy zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu oraz tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 przyznano Spółdzielni Socjalnej Czystość z Gmina Sękowa. Doceniono ją za konsekwentne inwestycje w kwalifikacje pracowników oraz park maszynowy skutkujące rozwojem usług na rzecz społeczności lokalnej.

W kategorii Debiut Roku 2022 zwyciężyła Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji Fundacja Razem dla Życia z Proszowic. Kapituła doceniła wykorzystanie przez nią potencjału branży rehabilitacyjnej oraz aktywizację osób niedowidzących i niewidomych. Wyróżnienia otrzymały: Ogród Żyrafy oraz Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku.

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymał WTZ Pobiednik Mały prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "ChSON "Ognisko" za wieloaspektową współpracę w środowisku lokalnym na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej.

W taj kategorii wyróżnienia powędrowały do Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszenie Pomocy Szansa oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II prowadzonego przez Fundacja REPI - Fundacja REPI - Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji.

W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej kapituła wyróżniła Gmina Stary Sącz za szerokie włączenie organizacji pozarządowych w działania mające na celu budowę społecznie odpowiedzialnego terytorium poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej.

Laureatem w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej w Małopolsce otrzymały firmy UBS business solution oraz Herbewo International S.A.

Nagroda publiczności trafiła do Spółdzielnia Socjalna Albert z Chełmka, która zdobyła najwięcej głosów w internetowym plebiscycie organizowanym na stronie www.lider2022.pl.

Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom i Wyróżnionym.

bottom of page