Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Skale

Wraz z Premierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim, Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, Starostą Krakowskim Wojciechem Pałką, Burmistrzem Krzysztofem Wójtowiczem , Dyrektorem ZSiPO w Skale Karolem Papisz, nauczycielami, uczniami klas mundurowych i mieszkańcami oddaliśmy hołd bohaterom walk wyzwoleńczych z terenu Miasta i Gminy Skała pomordowanym w czasie Powstania Styczniowego oraz I i II Wojny Światowej.

Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale za pomoc          i godne reprezentowanie nas wszystkich podczas wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego.
Na Was zawsze można liczyć!
Czołem!

Elżbieta Duda - Poseł na Sejm RP © 2019 All Rights Reserved.