top of page

Przykład wspaniałej współpracy Samorządu z Rządem

195378754_211486890800422_11907421762575

Na granicy pomiędzy gminami Jerzmanowice-Przeginia oraz Sułoszowa przy drodze powiatowej Przeginia-Sułoszowa odbyła się uroczystość rozpoczęcia inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku Przeginia-Sułoszowa”.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach #RządowyFunduszInwestycjiLokalnych w wysokości 6 000 000,00 zł, #RządowyFunduszRozwojuDróg. Pozostałe środki zostaną przekazane z budżetów: Powiatu Krakowskiego oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia oraz Sułoszowa.

Łączna kwota zadania to 16 mln zł.

Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z na łącznej długości ok. 4265 m podzielonej na dwa odcinki, w tym:

-budowę nawierzchni jezdni z poboczem,

- ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych,

- chodnika, kanalizacji deszczowej oraz rowu,

- przebudowę oraz budowę zjazdów, przejść dla pieszych oraz przejść wraz z przejazdem dla rowerzystów,

- progów zwalniających oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

- planowana jest budowa oświetlenia oraz montaż balustrady.

Planowane zakończenie prac 2023 rok.

bottom of page