top of page

Uroczystość św. Floriana

182650530_2966614573660365_9040366497418

Drodzy Strażacy!

Z okazji Dnia św. Floriana, patrona strażaków, życzę szacunku ze strony społeczeństwa, bezpiecznej służby Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w najbliższym czasie przedstawi projekt Ustawy o OSP. Będzie to pierwszy tego typu projekt w historii i obejmie:

-stały dodatek emerytalny dla Druhen i Druhów, którzy przez 25 lat stale brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wysokość dodatku wyniesie 1/14 najniższego wynagrodzenia z puli zakładu emerytalnego MSWiA;

-wypłaty i ekwiwalenty zwolnień przysługujących za udział w akcjach oraz odszkodowań;

-prawo do organizowania imprez dla społeczności lokalnej bez obostrzeń zawartych w treści Ustawy o imprezach masowych z przeznaczeniem zysku na działalność statutową;

-nowe państwowe odznaczenie dedykowane dla członków OSP.

bottom of page