top of page
270298439_338941364721640_3354196360995877867_n.jpg

Dzięki rządowym środkom w wysokości 300  tys. zł z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury" w miejscowości Biały Kościół powstaje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Inicjatywa ta stwarza nowe możliwości dostępu do kultury dla swoich mieszkańców, zapewniając najwyższe standardy i komfort.

Co więcej ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny              i Polityki Społecznej z programu "Maluch+", w części budynku powstanie klub dziecięcy, z którego będzie mogła korzystać najmłodsza społeczność Gmina Wielka Wieś.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Wołosowi- Wójtowi Gminy Wielka Wieś, Panu-Karolowi Tucharzowi- Zastępcy Wójta oraz Pani Magdalenie Szymańskiej- Dyrektorowi GOKiS za serdeczne przyjęcie i wszelką życzliwość.

bottom of page