top of page

33 mln dla Krakowa na transport miejski

Podczas briefingu prasowego z udziałem Grzegorz Puda- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej i Andrzej Adamczyk- Ministra Infrastruktury oraz Parlamentarzystów okręgu krakowskiego ogłoszona została fantastyczna wiadomość o przyznaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich.

W ramach programu #InfrastrukturaIŚrodowisko wybudowana zostanie linia tramwajowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap III (os. Krowodrza Górka-Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.

Powstaną trzy parkingi Park&Ride, które umożliwią pozostawienie pojazdu oraz kontynuację podróży transportem zbiorowym.

Inwestycja ta będzie uzupełnieniem komunikacji autobusowej.

Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Krakowa i podróżujących. Nowa linia wraz z węzłem przesiadkowym polepszy dostępność komunikacyjną północnych obszarów miasta i Powiatu Krakowskiego. Poprawi się płynność ruchu oraz zwiększy komfort podróży a przede wszystkim zostanie ograniczony negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

266158380_329517068997403_4998348940603745594_n.jpg
bottom of page