top of page

Podsumowanie IX posiedzenia Sejmu

Podczas środowych obrad Sejm przeprowadził II oraz III czytanie rozpatrywanych wspólnie dwóch projektów – rządowego oraz poselskiego – zawierających rozwiązania wspierające przedsiębiorców oraz obywateli w walce ze skutkami koronawirusa (druki sejmowe nr 330 i 324).

W trakcie II czytania zgłoszono 77 poprawek. Jak poinformował sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych, poseł Henryk Kowalczyk, osiem z nich zyskało pozytywną rekomendację Komisji. Zostały one także uwzględnione przez posłów podczas głosowań na forum całej Izby. Efektem prac legislacyjnych jest uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Ma łagodzić skutki ekonomicznych wynikających z

CIS_7473.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Przyjęta przez posłów regulacja obejmuje zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób, a nie jak dotychczas jedynie mikrofirmy. Bedą mogły liczyć na 50-proc. ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne. Przepisy obejmą również zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przez trzy miesiące wypłacane będzie tzw. postojowe (obecnie jest to jednorazowa wypłata).


Wsparcie dla biznesu będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Ma ono na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentom płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez 12 miesięcy po jego odwołaniu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych. Zgodnie z ustawą wsparcie będzie mogło być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu, a wnioski o pomoc będzie można składać przez Internet. Wzór wniosku oraz objaśnienia co do jego wypełnienia i złożenia znajdą się na stronie internetowej ARP S.A. Ustawa przewiduje, że oferowane wsparcie będzie mogło pochodzić z budżetu państwa lub środków pomocowych Unii Europejskiej, przekazanych z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom dotkniętych skutkiem koronawirusa.

Wśród zaakceptowanych przez Sejm poprawek zgłoszonych w II czytaniu znalazła się m.in. propozycja, by w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Prezes Rady Ministrów mógł określać w rozporządzeniu dni wolne od pracy. Wydłużony został także – z 30 do 60 dni po zakończeniu okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni – okres ważności legitymacji studenckich. Kolejna z poprawek pozwala na bezpłatne korzystanie ze stron internetowych należących do jednostek sektora finansów publicznych.

Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Przed rozpoczęciem rozpatrywania poprawek do Tarczy Antykryzysowej posłowie uczcili chwilą ciszy zmarłego wczoraj Wiktora Batera – uznanego dziennikarza i wieloletniego korespondenta polskich mediów w Rosji.

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

bottom of page