top of page

Podsumowanie LXIX posiedzenia Sejmu

RZ1_5260.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Uchwalenie ustawy budżetowej na 2023 r. było najważniejszym punktem 69. posiedzenia Sejmu (15 grudnia). Posłowie rozpatrzyli także poprawki senatu do ustawy zamrażającej ceny gazu w 2023 r. oraz chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar zbrodni w kopalni „Wujek”.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 rok. W III czytaniu Izba przyjęła część poprawek zgłoszonych w trakcie prac legislacyjnych, m.in. dotyczącą obniżenia kwoty tzw. janosikowego wpłacanego przez powiaty oraz zwiększającą wydatki na wynagrodzenia dla żołnierzy dyżurujących w jednostkach bojowych.  

Posłowie uchwalili także ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przenoszącą kontrolę wydatkowania środków unijnych w ramach programów

rolnych z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do KAS. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Sejm zaakceptował m.in. propozycję Senatu, by stawki opłat dla dostawców paliwa inne niż cena paliwa gazowego w roku 2023 nie były wyższe niż obowiązujące 1 stycznia 2022 r. Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm przewidywała, że przez cały przyszły rok pozostaną one na poziomie z 1 stycznia 2023 r. Inna z przyjętych poprawek przewiduje, że uprawnieni odbiorcy będą mogli składać wnioski o refundację podatku VAT przy użyciu aplikacji mobilnej lub środków komunikacji elektronicznej, a kwota refundacji tego podatku będzie wyłączona spod egzekucji oraz zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych. Sejm zgodził się także z poprawkami Senatu przewidującymi wprowadzenie do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojęć wodoru niskoemisyjnego, wodoru elektrolitycznego oraz wodoru odnawialnego.

Izba przyjęła poprawki Senatu do ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.in. regulującą początek kadencji dyrektora Instytutu. Nowa instytucja powstanie w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Posłowie zdecydowali o odrzuceniu poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz do ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.
Sejm odrzucił także uchwały Senatu o odrzuceniu ustaw: o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw; o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Podjęte uchwały

Sejm podjął uchwałę ustanawiającą 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Posłowie podjęli także okolicznościowe uchwały upamiętniające Akibę Rubinsteina w rocznicę urodzin oraz Wincentego Pola w 150. rocznicę jego śmierci.

bottom of page