top of page

Uchwalenie budżetu na 2022 rok

Podczas 45. posiedzenia Sejmu RP przegłosowano budżet na 2022 rok.

WPŁYWY wyniosą 491,9 mld zł
WYDATKI zaplanowano na 521,8 mld zł
DEFICYT będzie nie większy niż 29,9 mld zł

267444005_331331162149327_2379352344765476733_n.jpg

Budżet 2022 państwa uwzględnia m.in.:

-zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB, 6

-środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego,

-waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,

- finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB,

-zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

-realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

-zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

bottom of page