top of page
Walka o pozostawienie VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale
146700185_3594003493970943_6199073136782

Po interwencji w Biurze Poselskim samorządowców /wójtów, burmistrza i radnych/ gmin: Jerzmanowice- Przeginii, Skały i Sułoszowej natychmiast podjęłam starania w Ministerstwie Sprawiedliwości

o pozostawienie VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze.

Odpowiadając na moją prośbę, Minister Anna Dalkowska odpowiedzialna m. in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem spotkała się w tej dla nas ważnej sprawie. Należy zaznaczyć, iż jest duża przychylność ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości!

Podjęcie uchwały przez Gminę Wielką Wieś i Radę Powiatu w Krakowie otworzyło nowe rozwiązania. Aby wypracować i przedyskutować wszystkie warianty, również zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wyznaczyłam spotkanie z przedstawicielami powiatu

i gmin w dniu 11 lutego w Biurze Poselskim w Skale.

 

bottom of page