top of page

Podsumowanie XXXII posiedzenia Sejmu

RZ1_0236.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Najważniejszym punktem przeprowadzonego we środę, 16 czerwca, 32. posiedzenia Sejmu była informacja rządu ws. cyberataków wymierzonych w Polskę. W tym punkcie porządku dziennego obrady utajniono. W związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną posiedzenie po raz pierwszy od ponad roku zwołane zostało w trybie stacjonarnym, tj. przy obecności wszystkich posłów w Sali Posiedzeń.

Informacja rządu nt. cyberataków

Prace Izby rozpoczęły się od rozpatrzenia wniosku Prezydium Sejmu o utajnienie obrad. Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się o zwołanie posiedzenia w trybie niejawnym, aby przedstawić informację w sprawie działań cybernetycznych, wymierzonych w Rzeczpospolitą Polską. Posłowie przychylili się do wniosku i w tym punkcie porządku dziennego obrady zostały utajnione.

Zgodnie z konstytucją w sytuacji, gdy wymaga tego dobro państwa, Sejm może bezwzględną większością głosów zdecydować o utajnieniu obrad. 

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

W części jawnej posiedzenia Sejm wysłuchał informacji bieżącej oraz zapoznał się z odpowiedziami przedstawicieli rządu na pytania w sprawach bieżących.

Przedmiotem informacji bieżącej było bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wnioskodawców interesowały ostatnie wydarzenia wokół kopalni Turów, gazociągu Baltic Pipe i awarii w Elektrowni Bełchatów, a także zagadnienia zielonej transformacji i fotowoltaiki. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio. Jak poinformował posłów, dialog ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów trwał od lat, a ostatnie wydarzenia, w tym wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mają charakter „wyraźnie polityczny”. Zapewnił także, że prace związane z budową Baltic Pipe trwają, a uchylone przez Danię pozwolenie środowiskowe dotyczy budowy tylko jednej z pięciu części gazociągu.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły między innymi negocjacji dotyczących pracy kopalni Turów, rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych i wsparcia rządowego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, losu środków przeznaczanych przez podatników dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. 1 proc., inflacji, wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz realizacji programu budowy dróg krajowych i autostrad.

bottom of page