top of page

Podsumowanie XXIX posiedzenia Sejmu

AZZ-4147.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Podczas przeprowadzonego we wtorek 4 maja 29. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych UE. Teraz dokument trafi do Senatu. Decyzja Rady UE przewiduje m.in. przeznaczenie środków z unijnego Funduszu Odbudowy na przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19.

Decyzja Rady UE z 14 grudnia 2020 r. m. in. umożliwia zaciąganie przez Komisję Europejską pożyczek na finansowanie Instrumentu

na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego istotną częścią unijnego Funduszu Odbudowy. Jego podstawowymi celami

są odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE

na ewentualne kryzysy, a także przygotowanie ich na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Ratyfikacja tego dokumentu przez wszystkie państwa członkowskie jest warunkiem uruchomienia środków z Funduszu. Aby otrzymać te środki, każdy kraj należący

do UE musi przedstawić Krajowy Plan Odbudowy, w którym

wskazane zostaną finansowane z nich konkretne programy i inwestycje. Po ratyfikacji decyzji ws. systemu zasobów własnych Polska ma otrzymać z wieloletniego budżetu Unii na lata 2021 - 2027 oraz z Funduszu Odbudowy łącznie 770 mld zł.

Na początku posiedzenia ślubowanie złożyła pos. Anna Wojciechowska. W ławach sejmowych zastąpiła ona zmarłą pos. Annę Wasilewską.

Posłowie uczcili ponadto chwilą ciszy pamięć Bronisława Cieślaka, posła III i IV kadencji. Izba dokonała też zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

bottom of page