top of page

Wizja lokalna w Ojcowskim Parku Narodowym

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Ojcowa, zaniepokojonych podniesieniem poziomu wody i zagrożeniem dla terenów przyległych do cieku Prądnik w wyniku aktywności bobrów, podjęłam interwencje poselską w ministerstwie a następnie przeprowadziłam wizję lokalną w terenie.

Dziękuję Pani Minister Annie Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska za szybkie zainteresowanie się sprawą oraz wydanie odpowiednich zaleceń a także Pani Dyrektor Małgorzacie Sikorze z Wody Polskie w Krakowie za podjęcie działań i złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zlikwidowanie tamy bobrowej.

Ufam, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie i będzie obowiązywać do 2026 roku. Takie działanie umożliwi również monitorowanie sytuacji i reagowanie na bieżąco na zagrożenia dla terenów przyległych do rzeki.

IMG_6551.JPG
IMG_20221124_082155785-min.jpg
bottom of page