Podsumowanie XIII posiedzenia Sejmu

Bon turystyczny, ułatwienia przy rejestracji samochodów oraz Tarcza antykryzysowa 4.0. Między innymi tymi tematami zajmowali się posłowie podczas 13. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w piątek 19 czerwca. Izba oddała także hołd ofiarom niemieckich obozów śmierci i zdecydowała, że komunistyczne zbrodnie nie przedawnią się.

Uchwalone ustawy:

Wsparcie dla polskiej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin w trudnym czasie pandemii koronawirusa jest celem zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że elektroniczny bon wartości 500 zł przysługiwać będzie na każde dziecko w rodzinie. Będzie nim można płacić za imprezy turystyczne i usługi hotelarskie do końca marca 2022 r. Dzieci z niepełnosprawnością będą miały prawo do dodatkowego świadczenia wartości 500 zł. Jak zapewniła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w trakcie I czytania projektu, rząd jest gotów, by ruszyć z realizacją

LB1_1805.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Kurek

świadczenia jeszcze w lipcu bieżącego roku. W głosowaniu nad całością projektu ustawę poparło 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12.

Zbrodnie komunistyczne nie będą podlegały przedawnieniu. Posłowie zdecydowaną większością głosów znowelizowali ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni Przeciw narodowi Polskiemu. Za projektem głosowało 443 posłów, 4 posłów było przeciwnych, 4 posłów wstrzymało się od głosu.

Osoby urodzone w 1953 r. otrzymają emerytury wyższe średnio o 202 zł dzięki przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis z 2013 r. nakazujący pomniejszenie świadczenia o kwoty wypłacone z tytułu przejścia na wcześniejszą emeryturę w odniesieniu do rocznika 1953 jest niezgodny z konstytucją. Przysługujące świadczenia zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu, a osoby uprawnione oprócz podwyżki otrzymają także wyrównanie za czas otrzymywania pomniejszonej emerytury.

I czytania:

Szereg ułatwień dla kierowców zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Zniesiony będzie m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Wszystkie niezbędne dane funkcjonariusz dokonujący kontroli drogowej uzyska w elektronicznym systemie ewidencji kierowców. Dużo prostsza i tańsza będzie procedura rejestracji pojazdów. Nie będzie konieczne posiadanie karty pojazdu ani nalepki na szybę z numerem rejestracyjnym. Nowy właściciel kupujący używany samochód będzie mógł zachować przypisany do niego numer rejestracyjny. Przy zakupie nowego pojazdu formalności związane z jego rejestracją załatwi salon samochodowy. Sejm przeprowadził I czytanie projektu, po czym przekazał go do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Stanowiska Senatu:

Izba rozpatrzyła uchwały Senatu zawierające poprawki do dwóch ustaw. Posłowie zdecydowali o odrzuceniu większości proponowanych przez drugą izbę zmian w ustawie o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – m.in. na zwiększenie jego wysokości o 100 zł  Sejm natomiast zgodził się z Senatem co do większości poprawek do Tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie m.in. zdecydowali o zmianie tytułu ustawy – będzie on brzmiał „ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.  Sejm na wniosek Senatu doprecyzował też m.in. definicję powierzchni handlowej, a wniosek do ZUS o świadczenie postojowe będą mogli składać również sami zainteresowani, gdy złożenia wniosku odmówi zleceniodawca. W sumie Sejm poparł 91 ze 126 poprawek uchwalonych przez senatorów.

Zmiana Regulaminu Sejmu:

Sejm zdecydował o przedłużeniu możliwości prowadzenia zdalnych obrad zarówno całej Izby, jak i komisji i podkomisji. Przyjęta w marcu br. zmiana Regulaminu związana z pandemią koronawirusa miała obowiązywać do 30 czerwca. Utrzymywanie się stanu epidemii spowodowało jednak konieczność przedłużenia szczególnych rozwiązań, które umożliwiają uczestniczenie w obradach posłom szczególnie narażonym na negatywne konsekwencje ewentualnego zakażenia, a także parlamentarzystom przebywającym w kwarantannie.

Pozostałe decyzje Izby:

Izba przez aklamację przyjęła uchwałę z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Auschwitz. Posłowie upamiętnili też przypadający 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Posłowie chwilą ciszy uczcili też pamięć zmarłego 7 czerwca posła II, III i IV kadencji Józefa Gruszki.