top of page

Podsumowanie XII posiedzenia Sejmu

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Debata nad wnioskiem złożonym przez Prezesa Rady Ministrów była najważniejszym punktem drugiej części zakończonego w czwartek (4 czerwca) 12. posiedzenia Izby. Posłowie uchwalili też ustawę o dodatku solidarnościowym, której projekt wniósł prezydent Andrzej Duda oraz kolejną ustawę w ramach „tarczy antykryzysowej”.

Posłowie nie zgodzili się też na wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i rozpatrzyli poprawki Senatu do ustawy o wyborach prezydenckich, uwzględniając część z nich.

Wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm udzielił Radzie Ministrów wotum zaufania. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 235 posłów, 219 było przeciw, 2 się wstrzymało. Jak uzasadniał w swoim wystąpieniu przed Izbą premier Mateusz Morawiecki, wystąpił on z takim wnioskiem,

LB1_5135.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

by potwierdzić, że rząd w czasie walki z pandemią i wychodzenia ze spowodowanego przez nią kryzysu, dysponuje większością w Sejmie. Obradom w tym punkcie przysłuchiwał się Prezydent RP.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił „Tarczę 4.0” – kolejną z serii ustaw łagodzących skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakłada m.in. pomoc dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji w formie dopłat do odsetek kredytowych. Na dopłaty wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma być przeznaczone ok. 570 mln zł. Jedna z przyjętych w trakcie prac legislacyjnych poprawek przewiduje możliwość przedłużenia wypłaty zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca. Przyjęte w ustawie przepisy zakładają także wsparcie dla samorządów, zapobiegają wrogim przejęciom polskich firm przez podmioty spoza UE, ułatwiają przeprowadzanie zamówień publicznych.

Prezydent Andrzej Duda wniósł projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Posłowie uchwalili zaproponowane przez głowę państwa przepisy. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1 400 zł miesięcznie ma być przyznawany od od 1 czerwca do 31 sierpnia br. maksymalnie na trzy miesiące. Świadczenie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na etacie, których umowa po pracę po 15 marca br. została rozwiązana lub wygasła. Ustawa podnosi także zasiłek dla bezrobotnych do 1 200 zł przez pierwsze 90 dni (a następnie do 942,30 zł).

Rozpatrzenie poprawek Senatu

Posłowie rozpatrzyli stanowisko Senatu do trzech ustaw.

Ustawa ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. zakłada, że w nadchodzących wyborach każdy uprawniony do głosowania będzie mógł oddać głos w formie tradycyjnej lub korespondencyjnie. Przyjęte przepisy mają na celu umożliwienie wyboru Prezydenta RP w warunkach stanu epidemii, uwzględniają też szczególną sytuację po tym jak nie doszło do skutku głosowanie zarządzone na 10 maja br. Sejm zgodził się z poprawkami Senatu zakładającymi m.in. że to Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Minister Zdrowia ma decydować o przeprowadzeniu na określonym terenie tylko głosowania korespondencyjnego. Posłowie przyjęli także poprawki doprecyzowujące sposób głosowania osób odbywających kwarantannę oraz ułatwiające głosowanie korespondencyjne osobom z niepełnosprawnością.

Sejm nie zgodził się na proponowane przez Senat odrzucenie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy zakładają m.in. oparcie poboru opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg publicznych na pozycjonowaniu satelitarnym i wykorzystanie do tego celu aplikacji mobilnej zamiast osobnych urządzeń wykorzystujących komunikację drogą radiową.

Posłowie przyjęli natomiast część senackich poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw. Doprecyzowują one uchwalone wcześniej przepisy. Ustawa m.in. dostosowuje regulacje podatkowe do aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Pozostałe decyzje Sejmu

Posłowie odrzucili wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć zmarłego 1 czerwca prof. Mariana Filara – prawnika, nauczyciela akademickiego, posła na Sejm VI kadencji i b.wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu.

fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

bottom of page