top of page

Wizyta w Gminie Gołcza

Podczas spotkania w Gminie Gołcza wraz z życzeniami noworocznymi dla Mieszkańców, przekazałam Wójtowi Panu Lesławowi Blacha promesy z Rządowego Programu Polski Ład

Dziękuję za zaangażowanie i współpracę.

W ramach złożonych wniosków Gmina pozyskała :

4 702 500 zł na przebudowę drogi gminnej nr 140131K w miejscowości Trzebienice w km roboczym 0+000-3+226

2 975 000 zł na zagospodarowanie kamieniołomu w Ulinie Wielkiej- etap I

Polski Ład to kompleksowa strategia sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju Polski. To wielka szansa dla społeczności lokalnych.

Warto zastanowić się nad kolejnymi inwestycjami, gdyż od 28 grudnia ruszyła druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski można składać do 15 lutego 2022 roku. Największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.

271236704_342364021046041_3949507574303806679_n.jpg
bottom of page