top of page

Międzynarodowy Dzień Kobiet

158865212_2921407374847752_5701187865423

W obecnej IX kadencji Sejmu jest najwięcej posłanek w historii polskiego parlamentaryzmu.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest od ponad stu lat. Święto ustanowiono w czasach, gdy kobiety nie miały pełni praw ekonomicznych i obywatelskich, w czasach walki o godne warunki pracy i płacy oraz prawo do udziału w życiu politycznym.

W dniu święta 8 marca wspominamy te czasy jako odległą przeszłość. Polska już w 1918 r., u progu odzyskanej niepodległości, przyznała pełnię praw wyborczych kobietom. Fakt ten upamiętnił Sejm, nadając w 2014 r. jednej z sal imię Zofii Moraczewskiej. Wybrana do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. była ona jedną z pierwszych posłanek w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Od pierwszych wolnych wyborów do Sejmu w kolejnych kadencjach liczba pań zasiadających w ławach sejmowych systematycznie rośnie. Do Sejmu I kadencji wybrane zostały 44 kobiety (9,65 proc. składu Izby), 10 lat później,

w Sejmie IV kadencji było ich 93 (20,22 proc. wszystkich posłów). Do Sejmu IX kadencji wybrano 132 posłanki (28,70 proc).

To najwyższy wynik w historii polskiego parlamentaryzmu. Od 2011 r. w wyborach do Sejmu obowiązuje system tzw. kwot. Na listach kandydatów liczba przedstawicieli każdej płci nie może być niższa niż

35 proc.

- wydatki na szczególne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (tzw. bezkolejkowy dostęp

do świadczeń zdrowotnych),środki na wsparcie Funduszu Dostępności oraz finansowanie świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to wprowadzono w życie od 1 października 2019 r. Przyznawane jest ono w wysokości do 500 zł miesięcznie. Nie podlega potrąceniom, egzekucji ani zajęciom komorniczym. Kwota brutto równa jest kwocie do wypłaty.

bottom of page