top of page

II Jurajski Przegląd Piosenki

Patriotycznej i Żołnierskiej

5 listopada w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale obył się II Jurajski Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic, Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic oraz Powiat Krakowski. Miałam zaszczyt objąć honorowym patronatem to wydarzenie, a także wręczyć pamiątkowe nagrody i dyplomy laureatom przeglądu. 


Wśród orkiestr, które wzięły udział w II Jurajskim Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej były: 

  • Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK w Lelowie

  • klasa mundurowych z Zespołu Szkół w Skale

  • Chór Laetus Cantus ze Skały

  • Kwintet Szkoły Muzycznej w Czesławiu

  • Orkiestra Dęta GOKiS Gminy Wielka Wieś

  • Harcerska Drużyna Pożarnicza z Rzeplina

  • Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic

bottom of page