top of page

Kolejna umowa na inwestycję w woj. małopolskim podpisana

Tym razem na zaprojektowanie i wybudowanie 14-km odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice. 

Wartość projektu – 508 mln złotych

„To historyczne wydarzenie, ponieważ budowa odcinka S7 od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim jest przykładem inwestycji, które w Krakowie i Małopolsce były odkładane przez lata. Pozwoli to w sposób bezpieczny, komfortowy i w określonym czasie poruszać się wszystkim, którzy jadą tranzytem z północy na południe kraju, czy z Warszawy do Krakowa” – podkreślił Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. 

Obecny był także Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, który zaznaczył, że „przez to wydarzenie potwierdzamy, że nasz rząd stara się zapełnić dziury komunikacyjne w kraju i realizować inwestycje, który były albo zapomniane, albo odkładane w czasie”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę 14-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.

bottom of page