top of page
Działalność poselska w kadencji IX

Przynależność do Komisji i Podkomisji:

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

 • Podkomisja stała do spraw polityki społecznej  

 • Komisja Spraw Zagranicznych

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy - wiceprzewodnicząca

 • Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej "Ciepło 2.0" - wiceprzewodnicząca

 • Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła 

 • Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. "Sądeczanki"

 • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

 • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 • Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

 • Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny

_MK35262.jpg

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

 • Zarząd Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

 • Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna  

 • Zespół Parlamentarny Polska-USA

Działalność poselska w Kadencja VIII

Przynależność do Komisji i Podkomisji:

 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

  • Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

  • Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych

  • Podkomisja stała do spraw rodziny

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

bottom of page