Przynależność do Komisji i Podkomisji:

 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

  • Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

  • Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych

  • Podkomisja stała do spraw rodziny

  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

Elżbieta Duda - Poseł na Sejm RP © 2019 All Rights Reserved.