79. posiedzenie Sejmu - podsumowanie 

79,1.jpg
79,2.jpg

Sejm uchwalił pięć ustaw.

 

1. Uchwalona przez Izbę ustawa dotycząca świadczenia „Emerytura Plus” zakłada, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów.

 

2. Koniec z nielegalnym wywożeniem medykamentów z Polski – to cel przyjętych przez Sejm zmian w Prawie farmaceutycznym i ustawie o działalności leczniczej. Ustawa ma służyć skutecznej walce z mafią lekową. Dokument przewiduje zaostrzenie kar za nielegalny wywóz leków, wprowadza też zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze u detalistów, m.in. w aptekach.

3. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji Macedonii Północnej. W uzasadnieniu do projektu ustawy rząd wskazał, że polityka rozszerzenia NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla zwiększania strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic, a wejście Macedonii Północnej do NATO powinno przynieść odczuwalną stabilizację dla całego regionu.

4. Posłowie znowelizowali ustawę o ewidencji ludności. Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

5. Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu ułatwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii.